ФОРМУЛЯРИ – СПИСЪК

  Списък с формуляри за продажба на имот: ДЕКЛАРАЦИИ Д А Н Ъ Ч Н А  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти, реф.DC-001 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ […]

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ С ИПОТЕКА

  Запознайте се с най-важните документи за продажба на ипотекиран апартамент:   1. Документ за собственост на продавачите. нотариален акт; договор за покупка от община; или други, според конкретния случай           2. Актуална скица на мястото (в случаите на  разлика в описанието на земята по нотариален акт за собственост и по […]

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ, ПРИДОБИТ ПО НАСЛЕДСТВО

  Научете кои са най-важните документи за продажба на наследствен апартамент:   1.Документ за собственост нотариален акт; договор за покупка от община; или други, според случая В документа за собственост е необходимо апартаментът да бъде подробно описан от какво се състои, като площ и съседи.           2. Актуални удостоверения за наследници […]

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В СТРОЕЖ

  Научете кои са най-важните документи за продажба на апартамент в строеж:             1.Нотариален  акт  за собственост  (може да бъде за суперфиция- учредяване право на строеж в чужд имот или за покупка на земята).            2.Актуална скица на мястото (в случаите на  разлика в описанието на земята […]

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СГРАДА И ЗЕМЯ

  Научете кои са най-важните документи за продажба на сграда и земя:   1. Документ за собственост, който може да бъде: нотариален акт; постановление за възлагане на недвижим имот (когато е придобито чрез спечелен публичен търг, насрочен от съдия-изпълнител. Задължително трябва да е вписано в Службата по вписвания); договор за доброволна делба или съдебно-спогодителен протокол […]

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩЕН ИЛИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Научете кои са най-важните документи за продажба на жилищен или нежилищен имот от граждани.   1. Документ за собственост, който може да бъде: нотариален акт, вписан в Имотния регистър ( нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт); крепостен акт, към който има записка за вписването му […]

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Научете кои са най-важните документи за продажба на имот от юридическо лице   1. Документ за собственост на продавачите нотариален акт; договор за покупка от община; или други, според конкретния случай           2. Удостоверение за актуално състояние (служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма. Предоставя […]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА

ЗАЩО ПРЕДЛАГАМЕ ТОЗИ СПИСЪК? С КАКВО ОЩЕ ВИ УЛЕСНЯВАМЕ…  Драги потребители, ние публикуваме списък на голяма част от необходимите документи, които са утвърдени в практиката. Ще успеете да се запознаете с тях и да ги набавите, преди да се договорите с продавача или преди да посетите Вашия нотариус.  Нотариусът е  последната и най-важна инстанция, която […]

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.