ФОРМУЛЯРИ – СПИСЪК

  Списък с формуляри за продажба на имот: ДЕКЛАРАЦИИ Д А Н Ъ Ч Н А  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти, реф.DC-001 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ […]

ПИСМО ЗА ОТКАЗ ОТ УСЛУГИТЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

С договор от дата [посочете датата на подписване на договора], дадох на Вашата агенция  [посочете името и адреса на агенцията] право, да продадете имота ми, намиращ се в [посочете адреса на имота, предоставен за продажба] . В този договор аз запазих възможността да продам имота си сам. С настоящото писмо Ви информирам, че съм подписал/а […]

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.