Първи и последващи стъпки в сделките с имоти

Статии, които дават най-ясна представа какво трябва да направи купувач във всеки момент от покупката на своя имот. Възможност да служи добре и на продавачи, тъй като съдържа бележки към тях, като страна в сделката. Част от информацията е с юридическо съдържание,  предоставено по достъпен за разбиране начин и насочва потребителя към най-важните изисквания на нашето законодателството.

Сподели

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.