Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА IMOTI-Direct ES

Идентификационни данни на администратора и координати за връзка

 1. Наименование: „УНИВЕР ЕС“ ЕООД, EИК: 205523782, Michel Bourgeois, +336731………, France
 2. Седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък
 3. Адрес за упражняване на дейността: София, кв. „Васил Левски Г, ул. „Могилите“ 2Б
 4. Данни за кореспонденция: GSM: 0899381605, e-mail: office@imoti-direct.com, service@imoti-direct.com

 

IMOTI-Direct ES е сайт за публикуване на обяви за покупко-продажба на недвижими имоти, чрез който продавачи и купувачи получават информация за контактите си. На база тези контакти  осъществяват връзка помежду си с цел закупуване или наемане на имота, обект на проучването.  IMOTI-Direct ES изисква необходимата за тази цел лична информация, предоставена единствено и само от потребителите на сайта. Същите самостоятелно определят нейното съдържание. Предприемайки действие по обявяването им, те се съгласяват еднозначно с ползването на  данните  от трети лица.

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физическите и юридически  лица, е идентифицирането им във връзка с осъществяването на горепосочените услуги.

Идентификацията се извършва посредством  регистрирането им и създаването на профили. Целта, на които публикуване на  обяви или възползване от предоставените, чрез сайта допълнителни услуги.

Политиката по защита на личните данни на IMOTI-Direct ES е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Основната информация, която физическото или юридическото лице предоставя са: трите имена, наименование на фирма, адрес на имота/тите, eлектронната  поща и телефон/и. Бихме могли да използваме информация като: e-mail, дата на регистрация, IP адрес. Целта е проверка достоверността на нашия списък от e-mails при поискване от Доставчик на Интернет услуги. Профилираните данни са сведени  до минимум, както и изискването за ограничение на целите и начините на съхранение. Единствено и само предоставянето на специфични икономически услуги предполага изискването на повече от посочените лични данни

Използването на допълнителни услуги и свързаното с това предоставяне на лични данни е по собствено желание на потребителят. В тези случаи партньорите на сайта биха могли да изискат допълнителна информация за идентификация, като за всеки един от тях се предостави отделно съгласие за разкриване на лични данни. Това могат да бъдат документи за самоличност, ЕГН, номер на паспорт/лична карта, възраст, доходи и др. подобни.

IMOTI-Direct ES не събира под никаква форма други лични данни на потребителите, освен необходимите за постигане функционалната цел на сайта.

Данни от категория „ специални данни“ по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

 • данни, разкриващи расов или етнически произход,
 • религиозни или философски убеждения,
 • политически възгледи,
 • членство в синдикални организации,
 • генетични данни,
 • биометрични данни,
 • данни за здравословното състояние,
 • за сексуалния  живот или сексуална ориентация,
 • данни, свързани с присъди и нарушения.

Тези данни не се изискват и не бива да се предоставят по никакъв начин, тъй като не са свързани с насочеността на сайта.

Съобразно функционирането на сайта, занимаващ се със сериозни покупко-продажби, „УНИВЕР–ЕС“ ЕООД  не събира лична информация от лица под 18 години, освен с изричното съгласие на техен родител/настойник. Ние насърчаваме родителите/ настойниците на лица на и под 18 години редовно да проверяват и контролират децата си при употребата на e-mail и други дейности в интернет пространството.

В изключителни ситуации (ако се изисква по закон, съдебна заповед и др.) личната  информация може да бъде предоставена на трета страна, за което потребителят ще бъде своевременно уведомен.

В качеството си на международен сайт, информацията по личните данни може да бъде видима и достъпна до лица извън ЕС.

При събирането и обработването на  личните данни потребителите имат право на:

 • информация относно обработваните лични данни и достъп до събраните такива;
 • коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни – по инициатива на потребителят или по инициатива на IMOTI-Direct ES не събира под никаква форма други лични данни на потребителите, освен необходимите за постигане функционалната цел на сайта;
 • право на отказ и изтриване на личните данни по желание на потребителят или при наличие на законови основания за това;
 • ограничаване на обработването на личните данни от страна на IMOTI-Direct ES не събира под никаква форма други лични данни на потребителите, освен необходимите за постигане функционалната цел на сайта, при наличие на законови основания за това;
 • възражение спрямо обработването на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на потребителите са били нарушени.

Физическите и юридически  лица търсещи или предлагащи онлайн обяви в IMOTI-Direct ES сайта, самостоятелно преценяват какви данни предоставят.

Ползвателят може да поиска от IMOTI-Direct ES да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез  изпращане на електронно съобщение , с  ясно изразено желание  към service@imoti-direct.com или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено по пощата на адрес 6100 гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ 15А, ет. 2, п.к.9.

Времето, през  което  съществува профила на потребителя  в уебсайта, е времето за съхранение на личните му  данни. Данните остават актуални през целия период на запазване.  След изтичането на този срок, IMOTI-Direct ES не събира под никаква форма други лични данни на потребителите, освен необходимите за постигане функционалната цел на сайта. IMOTI-Direct ES се ангажира да изтрие и унищожи всички лични  данни, ако потребителят не го направи самостоятелно, приключвайки публикуването на обявата си.

Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Никой от нас няма право да продава или търгува с лични данни на потребителите на сайта. Ние се ангажираме да спазваме тяхната поверителност.

Бисквитките (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твърдия (hard) диск на потребителя и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра му, винаги когато посети интернет страницата на  IMOTI-Direct ES. Те са средство за събиране на информация относно ползването на нашия сайт, с цел по-бързото идентифициране на ползвателите и предоставянето им  на нашите услуги.

Трети страни, като доставчици на реклами или анализи, биха могли да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.

IMOTI-Direct ES може да съдържа връзки към други интернет страници. Молим потребителите на нашия сайт да обърнат внимание, че тяхната политика на конфиденциалност може да бъде различна от нашата и препоръчваме също да бъде прочетена.

Ние апелираме ползвателите на сайта да не забравят да излязат от профила си и да  затворят сайта, след като приключат работата си в него. Това е необходимо, за да са сигурни, че други хора няма да достигнат до техния личен профил и информация в случаите, когато заедно с други лица използват един и същи компютър или работят на обществено място с него.

За повече информация или въпроси относно нашата „Политика на защита на личните данни”, могат да се отправят на адрес: service@imoti-direct.com