Банкова сметка

Платежна сметка в E pay.bg

IBAN: BG55 ESPY 4004 0030 9122 78,     BIC: CECBBGSF

„УНИВЕР-ЕС“ ЕООД, ЕИК: 205523782

В полето като основание в нареждането за превод се вписва:

  •                                    номера на заявката при абонаментните цени за обявите;
  •                                    кода на тарифата, при не абонаментните цени за услуги или публикации;
  •                                    референтния номер на формуляра/те за попълване, от меню „Необходими документи, Формуляри“.