За Вас продавачи предлагаме

♣    Да оферирате Вашия/ те имот/и  на цени само от 0.21 лв. до 2.00 лв. на ден,

      ♣     Да оферирате не само имоти в България, но и имоти във всички страни по света,

      ♣     Вашите имоти да бъдат видяни и разпознати на 80 езика от потребители на целия свят (в горната лента на начална страница),

      ♣    Да споделим безплатно Вашите оферти във Facebook, LinkedIn и Twitter, най-посещаваните социални мрежи

      ♣     Да осъществим директна връзка между Вас и Вашия потенциален купувач, чрез специална контактна форма, без публикуване на личните Ви данни и координати.

      ♣     Да получите  специално генериран QR code към всеки офериран имот, който можете да разпечатате, изпратите на електронен адрес или да споделите в Интернет. Чрез QR приложение, Вашата оферта става моментално достъпна за страни от целия свят, без да е необходима друга информация.

          Да осъществите  плащанe на абонаментния си план  напълно безопасно, чрез най-разпространената в света платежна система Pay Pal.

      ♣     Да рекламирате чрез банери в нашето  рекламно пространство. (Уведомете ни за това си намерение, ето тук: Контакти)

      ♣     Да използвате своята рекламна брошура, която ще намерите към всяка обява – една интересна иновация на нашия сайт. Ние Ви я предоставяме безплатно, а Вие я разпространявате, както желаете и по удобен за Вас начин. 

       ♣     Да се възползвате от практическите и административно-юридически съвети чрез нашия „Пътеводител на покупко-продажбата“ и специалното меню за Необходими документи.

            Да научите реалната цена на имота си, реализирана от наложени  експерт-оценители в тази област. Те са част от трите най-големи лицензирани компании в България. Сертифицирани са както за оценки както на недвижими имоти, така и за машини и съоръжения, търговски предприятия, земеделски земи, права на интелектуалната и индустриалната собственост.

       ♣     И ако все пак предпочитате да се доверите на брокерите  от агенциите за недвижими имоти, Вие имате достъп до имотите, продавани от нашите постоянни партньори, които обслужват клиенти от цялата страна.